NH-sikringer leveres også som aM motorvern, gS og aR ultrakvikke.