Lavspentsikringer

Lavspentsikringer er de vanligste sikringene som brukes av industrien. De vanligste typene er Nh- sikringer, sylindriske og diazed sikringer.