Ultrakondensatorer er å betrakte som små ultrakvikke batterier.

De er bygget opp med kondensator-teknologi opptil 5400 Farad.