• Statiske effektbrytere
  • Nullpunktstyringer for ohmsk last
  • Fasesnittstyring for ohmske og induktive laster