Molea AS vil i år ha sommerstengt uke 30 og 31

Det vil også være noe redusert bemanning uke 29 og 32.