Molea AS vil i år ha sommerstengt uke 29 og 30

Det vil også være noe redusert bemanning uke 28 og 31.